Nadácia WAPF

Nadácia Westona A. Price je nezisková, od daní oslobodená verejnoprospešná spoločnosť založená v roku 1999, ktorej zámerom je šíriť výsledky práce priekopníka zdravej výživy Dr. Westona Pricea. Doktor Price na základe výskumu kmeňov žijúcich mimo civilizáciu ustanovil merítka ľudského zdravia a určil najvyhovujúcejšie rysy ľudskej stravy. Priceova práca ukázala, že ľudia dosahujú výbornú telesnú zdatnosť a pevné zdravie pokolenie za pokolením len vtedy, keď prijímajú výživovo bohaté jedlo obsahujúce životne dôležité živiny (aktivátory a vitamíny) rozpustné v tukoch, ktoré sa nachádzajú výhrade v potravinách živočíšneho pôvodu.

Zámerom spoločnosti WAPF je opätovné zavedenie výživovo bohatých potravín do ľudskej stravy pomocou vzdelania, výskumu a verejnej činnosti. WAPF podporuje niekoľko hnutí, ktoré prispievajú k tomu zámeru. Nadácia ďalej usiluje o presné výživové smernice, prírodné hospodárenie (organické alebo biodynamické), o pasienkový chov dobytka, o podporu spriaznených poľnohospodárov, o označovanie výrobkov pravdivými údajmi, o prípravu na rodičovstvo a sním spojenú starostlivosť o deti. Jej ciele zahŕňajú zabezpečenie všeobecnej dostupnosti zaručene nezávadného nepasterizovaného mlieka a zákaz detskej výživy s obsahom sóje.

Spoločnosť sa ďalej zaoberá výskumom obsahu živín v rôzne spracovaných potravinách z rôznych zdrojov a obzvlášť sa zameriava na tzv. X-faktor (vitamín K2), ktorý objavil Dr. Price. Skúmaný je vplyv tradičných spôsobov prípravy jedla na obsah živín a tiež spôsoby zlepšenia dostupnosti zdravých potravín.

Členovia nadácia WAPF stoja pevne za tým, aby moderné technológie slúžili pre zachovanie múdrych tradícií našich predkov. Technológie sa nesmú využívať ako nástroj ničenia životného prostredia a ľudského zdravia, obzvlášť, ak vedecké poznatky potvrdzujú platnosť týchto tradícií.

Štvrťročne vychádza časopis Wise Traditions in Food, Farming and the Healing Arts , v preklade Múdre tradície v stravovaní, hospodárení a zdravovede, ktorý pripravuje nadácia a ktorý sa zaoberá vedeckým výskumom v oblasti výživy a poľnohospodárskymi a lekárskymi tradíciami z celého sveta. Časopis obsahuje články, ktoré majú čitateľom osvetliť súčasný vedecký výskum v oblasti ľudskej stravy, ekologického poľnohospodárstva a celistvého prístupu k zdraviu. Časopis ďalej slúži ako zdroj informácií, kde kúpiť správne vypestované a spracované potraviny.

Nadácia Westona A. Price nie je obchodným združením.


Viac sa dočítate na stránkach nadácie:


Časť podkladov a článkov na webe WAPF bola preložená do češtiny:


Zásahy zdravej stravy sú pekne spracované aj v brožúre, ktorú do češtiny preložili Věra a Neil Dudmanovi: