Teória na úvod

(Výpisky Moniky Jaroši z knihy Vyživující tradice:)

Politicky korektná výživa

Sally Fallon vo svojej knihe búra mýty toho, čo ona nazýva – politicky korektná výživa. Kritizuje diktátorov v stravovaní (lekári, výskumníci a hovorcovia vládnych a polovládnych (úrady pre kontrolu liečiv a potravín, lekárske združenia, dietologické združenia a organizácie zasvätené boju proti civilizačným chorobám). Autorka kritizuje ich nutričné odporúčanie vo forme pyramídy, ktoré sú založené na obilí – chlieb, cestoviny, obilné výrobky a sušienky – spolu s ovocím a zeleninou, a ktoré odporúčajú len malé množstvá potravín bohatých na bielkoviny – červené mäso, hydina , ryby a strukoviny, a ktoré prísne obmedzujú okrem sladkostí aj tuky a nepoukazujú na nebezpečenstvo nízkotučných diét. Tieto smernice ďalej kŕmia mýtus, že tuky, sacharidy a bielkoviny majú rovnaké nutričné vlastnosti bez ohľadu na to, ako veľmi sú priemyselne spracované – nerobia rozdiel medzi celými a čistenými zrnami, medzi  biopotravinami a potravinami, ktoré rástli s pesticídmi a kupovanými hnojivami, medzi mliečnymi priemyselne nespracovanými výrobkami od kráv z pastevného chov a pasterizovanými mliečnymi produktmi od ustajnených zvierat živených priemyselne spracovaným krmivom, medzi čerstvými a zrazenými tukmi, medzi tradičným ovocím a zeleninou tými, ktoré boli ožiarené a geneticky modifikované, medzi mäsom zvierat z voľného výbehu a zvierat z preplnených klietok, medzi biovajíčkami a vajíčkami z klietkového chovu, skrátka medzi tradičnými potravinami, ktoré živili našich predkov a medzi hypermodernými produktmi. Politicky korektná výživa nás ubezpečuje, že to najlepšie, čo môžeme urobiť pre svoje srdce, je nahradiť maslo margarínom a vylúčiť vajíčka a červené mäso zo svojej stravy i napriek tomu, že mnoho poctivo vyhodnotených štúdií ukazuje, že takáto strava nielen že nie je k úžitku, ale je navyše škodlivá.  A toto celé sa deje preto, lebo potravinársky priemysel je najväčší priemysel v Amerike (a ostatných moderných krajinách západného sveta) a tým pádom je najmocnejší. Potravinársky priemysel ovplyvňuje univerzitný výskum a príkazy, ktoré prichádzajú z vládnych kancelárií. Vlády v rozvinutých krajinách finančne dotujú pestovanie obilia a presviedčajú ľudí, že, ak chcú byť zdraví, základ ich stravy musia tvoriť obilniny.

Tuky

Tuky z živočíšnych a rastlinných zdrojov dodávajú koncentrovaný zdroj energie, poskytujú stavebné panely pre bunečné membrány a radu hormónov a hormónom príbuzným látkam, spomaľujú vstrebávanie živín, aby sme mohli vydržať dlhšie bez pocitu hladu, a fungujú ako nositelia dôležitých vitamínov rozpustných v tukoch A, D, E a K. Výživné tuky sú potrebne k premene karoténu na vitamín A, k vstrebávaniu minerálov a na veľa iných procesov.

Teória – nazývaná lipidová hypotéza – že existuje priamy vzťah medzi množstvom nasýtených tukov a cholesterolu v strave a výskytom srdcovo-cievnych chorôb, pochádza od Ancela Keysa z 50. Rokov 20. Storočia. Nasledujúce početné výskumy poukázali na nedostatky v jeho údajoch a záveroch. Aj tak sa však Keysovi dostalo omnoho väčšej publicite ako alternatívnym pohľadom. Potravinársky priemysel a priemysel spracovávajúci rastlinné oleje – hlavní držitelia výhod z akéhokoľvek výskumu, ktorý by mohol byť použitý k démonizovaniu konkurujúcich tradičných potravín – pracovali za scénou, aby podporili ďalší výskum, ktorý by lipidovú hypotézu podporil. V skutočnosti existuje málo dôkazov podporujúcich domnienku, že strava s nízkym obsahom cholesterolu a nasýtených tukov naozaj znižuje úmrtnosť na srdečné onemocnenia či akýmkoľvek spôsobom predlžuje dĺžku života.

 • V rámci dlhoročného britského výskumu s tisíckami ľudí bola polovica z nich požiadaná, aby znížila podiel nasýtených tukov a cholesterolu, prestala fajčiť a zvýšila konzumáciu nenasýtených olej, ako sú margarín a rastlinné oleje. Po jednom roku bola u tých, čo boli na „dobrej“ strave, o 100 percent vyššia úmrtnosť , ako u tých, čo boli na „zlej“ strave a neprestali fajčiť!
 • Materské mlieko poskytuje vyšší podiel cholesterolu než akákoľvek iná potravina. Viac ako 50 percent jeho kalórií tvoria tuky, veľa z toho nasýtené. Cholesterol aj nasý tené tuky sú úplne nevyhnutné pre rast bábätiek a detí, najmä pre vývoj mozgu. A predsa Americká kardiologická spoločnosť odporúča pre deti nízkocholesterolovú a nízkotučnú stravu! Väčšina umelých dojčenských mliek má nízky obsah nasýtených tukov a dojčenské mlieka zo sóji sú úplne bez cholesterolu.
 • Početné výskumy medzi tradičnými obyvateľmi priniesli informácie, ktoré sú pre diktátorov zdravej výživy nepríjemné. Napríklad štúdie porovnávajúce Židov, ktorí žili v Jemene, ktorých strava obsahovala tuky prevažne živočíšneho pôvodu, a jemenských Židov žijúcich v Izraeli, ktorých strava obsahovala margarín a rastlinné oleje, odhalila málo srdcových ochorení a cukrovky v prvej skupine, ale vysoký výskyt oboch ochorení v druhej skupine. Porovnanie obyvateľstva severnej a južnej Indie ukázalo podobný vzorec. Ľudia v severnej Indii konzumujú 17krát viac živočíšnych tukov, ale majú výskyt srdcovo-cievnych chorôb sedem krát nižší ako ľudia v južnej Indii. Masajovia a príbuzné africké kmene žijú prevažne na mlieku, krvi a hovädzom. Nemajú srdcové ochorenia a ich hladina cholesterolu je nízka. Eskimáci jedia veľké množstvá živočíšnych tukov z rýb a morských živočíchov. Na svojej domorodej strave sú bez ochorení a výnimočne otužilí. Ako náhle prejdú na stravu západnej civilizácie trpia chorobami, na ktoré zomierajú, napr. tuberkulóza. Číňania žijúci v oblasti, kde sa konzumujú veľké množstvá plnotučného mlieka, majú polovičný výskyt srdcových chorôb ako v niekoľkých iných oblastiach, kde sa konzumuje len malé množstvo živočíšnych produktov. Niekoľko spoločností v Stredomorí má nízky výskyt srdcových chorôb, napriek tomu, že tuk – vrátane vysoko nasýteného tuku z jahniat, klobások a kozích syrov – predstavuje až 70 precent z ich energetického príjmu. Obyvatelia Kréty sú napríklad pozoruhodní svojim dobrým zdravím a dlhovekosťou. Portorikánci, napriek tomu, že jedia veľké množstvá živočíšnych tukov, majú nízky výskyt rakoviny hrubého čreva a prsníkov. V Gruzínsku tí, ktorí jedia najtučnejšie mäso, žijú najdlhšie. Na Okinawe, kde je priemerná dĺžka života žien 84 rokov – dlhšia než v Japonsku – jedia obyvatelia veľké množstva bravčového a morských potravín a všetko pripravujú na sadle (masti). Žiadnu z týchto štúdií nespomínajú tí, ktorí nabádajú k obmedzeniu nasýtených tukov.
 • Ako posledný príklad vezmime do úvahy Francúzsko. Každý, kto jedol vo Francúzsku, si všimol, že kuchyňa Francúzov je zaťažená nasýtenými tukmi vo forme masla, vajíčok, syrov, smotany, pečene, rôznych druhov mäsa a výživných paštét. A predsa majú Francúzi nižší výskyt srdcovo-cievnych ochorení ako mnoho iných západných krajín.  (Francúzsky paradox)

Ukázalo sa, že nadmiera konzumácie viacnenasýtených olejov prispieva k celej rade podmienok k ochoreniam, ako je zvýšený výskyt rakovina a choroby srdca, nefungovanie imunitného systému, poškodenie pečene, rozmnožovacích orgánov a pľúc, poruchy trávenia, poruchy učenia, poškodenie rastu a príbytku na váhe. Problémy spojené s prevahou viacnenasýtených tukov sú znásobované skutočnosťou, že väčšina viacnenasýtených tukov v kupovaných rastlinných olejoch je vo forme dvojitej nenasýtenej omega-6 kysliny linolovej s veľmi málo životne dôležitou potrojnou nenasýtenou kyselinou omega-3 linolenovou. Napríklad vajíčka v biokvalite od sliepok, ktorým je umožnené požierať červíky a zelené rastliny, môžu obsahovať omega-6 a omega-3 matné kyseliny v priaznivom pomere jedna k jednej, ale kupované vajíčka zo supermarketu od sliepok kŕmených prevažne obilím môžu obsahovať až 19krát viac omega-6 ako omega-3!

Cholesterol nie je príčinou srdcovo-cievnych ochorení, ale je skôr potenciálnou antioxidačnou zbraňou proti voľným radikálom v krvi a opravnou látkou, ktorá pomáha s hojením poškodených tepien. Avšak podobne ako tuky môže byť cholesterol poškodený, ak je vystavený teplu alebo kyslíku. Tento poškodený či zoxidovaný cholesterol pravdepodobne podporuje poškodzovanie vrstiev buniek v tepnách a patologické nahromadenie povlaku v tepnách. Poškodený cholesterol sa vyskytuje v sušených vajciach, v sušenom mlieku (ktorý sa pridáva do mlieka so zníženým obsahom tuku, aby mu dodal na hutnosti) a v mäse a tukoch, ktoré boli zahriate na vysoké teploty pri smažení a iných postupoch využívajúcich vysokú teplotu.

Vysoká hladina cholesterolu často znamená, že organizmus cholesterol potrebuje, aby sa bránil pred vysokými hladinami zmenených, voľné radikály obsahujúcich tukov. Rovnako ako posila veľkých policajných zložiek je potrebná v nejakej lokalite, kde dochádza často ku zločinu, tak i cholesterol je potrebný v zle živenom tele, aby ochránil človeka od sklonov k srdcovo-cievnym ochoreniam a rakovine. Viniť cholesterol z srdcovo-cievnych ochorení je ako obviňovať políciu z vrážd a krádeží v oblasti s vysokou kriminalitou.

Zo všetkých látok prijímaných v potrave našim organizmom, sú to práve viacnenasýtené oleje (najmä nestála mastná kyselina omega-3 linolenová), ktoré sú preukázateľne najnebezpečnejšie kvôli ich spracovaniu potravinárskym priemyslom, popísaným nižšie:

 • Extrakcia – v minulosti pomaly sa pohybujúcimi kamennými lismi. –dnes drtením a zahrievaním na 110°C, potom je olej vytlačený vysokým tlakom,  čím sa vytvára väčšie teplo. Oleje sú tak vystavované ničivému teplu a kyslíku. Posledných 10 % oleja sa zo semien získava rozpúšťadlami (napr. hexan), rozpúšťadlo sa potom z oleja vyvarí, ale 100 čiastočiek z jedného milióna v oleji zostane. Rozpúšťadlá, samé osebe toxické, môžu zadržiavať pesticídy. Pri spracovaní pri vysokých teplotách sa vytvárajú voľné radikály. Antioxidanty, ako je vitamín E, ktorý nás chráni pred mnohými voľnými radikálmi, sa neutralizujú.

Existuje moderná bezpečná metóda – mechanická extrakcia pomocou lisov – pri navŕtaní semien sa extrahuje olej a antioxidantypri nízkych teplotách a za minimálneho vystavovania svetlu a kyslíku. Oleje sa musia uchovávať v chladničke v tmavých fľašiach. Extra panenský olivový olej – drtením olív medzi kameňom a oceľovými valcami – uchováva si celistvosť mastných kyxselín a prírodné konzervanty – v tmavých nádobách si uchová čerstvosť a antioxidanty niekoľko rokov.

 • Hydrogenácia – viacnenasýteneé mastné kyseliny, pri izbovej teplote tekuté, sa menia na tuky, ktoré sú tuhé – margarín a stužený tuk. Začína sa s najlacnejšími olejmi – sójový, kukuričný, bavlníkové semená, repka už zatuchnutá z procesu extrakcie, a pridajú sa malé kovové čiastočky – napr. oxid nikelnatý, olej sa vystaví plynu vodíka vo vysokotlakovom reaktore s vysokou teplotou, potom sa pridajú mydlu sa podobajúce emulgátory a škrob pre lepšiu konzistenciu, znovu sa vystaví vysokým teplotám pri parnom čistení, čím sa odstráni zápach, nechutná šedá prirodzená farba margarínu je odstránená bielením, farbivá a príchute sa musia pridať, aby to pripomínalo maslo. Nakoniec sa to zabalí a predáva ako zdravé jedlo.
 • Homogenizácia

Diktátori stravy uspeli v presvedčení ľudí západnej civilizácie, že maslo je nebezpečné, napriek tomu, že v skutočnosti je maslo cennou zložkou nejednej tradičnej stravy a zdrojom nasledujúcich živín (čísla strán, na ktorých sa dočítate viac, vždy odkazujú na stranu českého prekladu knihy – Sally Fallonová s Mary G. Enigovou, PhD.:Vyživující tradice. Kuchařka, ktorá je výzvou pro politicky korektní výživu a diktátory ve stravování. Copyright originálu: 1999, 2000 NewTrends Publishing, Inc. ISBN 0-9670897-3-5. Z anglického originálu Nourishing Traditions: The Cookbook that Challenges Politically Correct Nutrition and the Diet Dictators do češtiny preložili a k vydaniu pripravili Věra a Neil Dudmanoví.):

 • V tukoch rozpustné vitamíny – str. 15
 • Wulzenovej faktor – str. 16
 • Priceov faktor alebo aktivátor X – vitamín K2 – str. 16
 • Kyselina arachidonová – str. 16
 • Mastné kyseliny – str. 16-17
 • Lecitín – str. 17
 • Cholesterol – str. 17
 • Glykosfingolipidy – str. 17
 • Stopové prvky – str. 17

Na stranách 18-20 českého prekladu sa dočítate viac o nasledujúcich druhoch olejov a ich vhodnosti/ nevhodnosti:

 • Kačacie a husacie sadlo
 • Kurací tuk
 • Bravčové sadlo
 • Hovädzí a baraní loj
 • Olivový olej
 • Arašidový olej
 • Sezamový olej
 • Olej zo svetlice farbiarskej (saflorový), slnečnicový, sójový, z bavlníkových semien
 • Repkový olej
 • Olej z ľanových semiačok
 • Tropické oleje

Väčšina ľudí, najmä bábätká a deti v raste, majú prospech z väčšieho množstva tuku v strave ako z menšieho. Avšak tuky, ktoré jeme, musíme starostlivo voliť. Vyhnite sa všetkým priemyslovo spracovaným potravinám, ktoré obsahujú hypermoderné hydrogenované tuky a viacnenasýtené oleje. Miesto toho používajte tradičné rastlinné oleje, ako je extra panenský olivový olej a malé množstvo nerafinovaného ľanového oleja získaných mechanickou extrakciou pomocou lisov v nepriesvitných nádobách. Zoznámte sa s prínosom kokosového oleja na pečenie a s živočíšnymi tukmi na príležitostné vyprážanie. Jedzte vaječné žĺtky a iné živočíšne tuky s bielkovinami, ku ktorým sú pripojené. A konečne používajte toľko kvalitného masla, koľko chcete.

Sacharidy

Až v priebehu posledného storočia začala strava človeka obsahovať vysoké percento rafinovaných (čistených) sacharidov. Naši predkovia jedli ovocie a obilie v jeho celistvom, nerafinovanom stave. (Cure Tooth Decay – obilie preosievať, chlieb nechať odležať). V prírode sa nachádzajú cukry a sacharidy – dodávatelia energie – spoločne s vitamínmi, minerálmi, enzýmami, bielkovinami, tukmi, vlákninou. V celistvej forme cukry a škroby podporujú život, ale v rafinovanej podobe sú životu nepriateľom, pretože sú bez telotvorných prvkov. Trávenie rafinovaných sacharidov si žiada od tela jeho vlastné zásoby vitamínov, minerálov a enzýmov.

Keď konzumujeme rafinované cukry a škroby, najmä samostatne bez tukov a bielkovín, vstúpi do krvného riečiska rýchlo a spôsobia rýchlo vzostup krvného cukru. Regulačný mechanizmus tela zaradí vysokú rýchlosť a zaplaví krvné riečisko inzulínom a inými hormónmi. Opakovaný nápor cukru nakoniec rozvráti tento jemne vyladený systém.

Prísna abstinencia od rafinovaných cukrov a veľmi obmedzené používanie rafinovanej múky. Tieto mŕtve výrobky boli pred rokom 1600 prakticky neznáme a do 20. Storočia sa vo väčšom množstve nikdy nepoužívali.

Okrem iných civilizačných ochorení (obezita, cukrovka, ochorenia srdca, ochorenia obličiek, pečene, hyperaktivita, premnoženie candida albicans – systemickej huby v tráviacom trakte, cukor spôsobuje, že sa šíri do dýchacieho systému, tkanív a vnútorných orgánov, rakovina) spôsobuje cukor kostný úbytok a zubný kaz. Ku kostnej strate dochádza, ak sa pomer vápnika a fosforu mení z normálneho pomeru 10:4. V tomto pomere môže byť všetok krvný vápnik správne využitý. Dr. Melvin Page, zubár z Floridy, dokázal, že konzumácia cukru spôsobuje pokles hladiny fosforu a stúpanie hladiny vápniku. Vápnik stúpa, pretože je vyťahovaný z kostí a zubov. Pokles fosforu bráni vstrebávaniu tohto vápnika a robí ho nevyužiteľným, čiže toxickým. Takto spôsobuje cukor zubný kaz, nie tak, že by podporoval rast baktérií v ústach, ale tým, že mení vnútornú chémiu organizmu. (A tiež ho spôsobuje neprítomnosť vitamínu K2 v strave, najmä v slinách.)

Sladkosť ovocia, obilia a zeleniny je znamením, že sú zrelé a dosiahli maximálny obsah vitamínov a minerálov. Prirodzene sladké potraviny, z ktorých sa cukor vyrába – cukrová repa, cukrová trstina a kukurica – majú vysoký obsah takých živín, ako sú vitamíny B, horčík a chróm, ktoré hrajú veľkú rolu v regulácii krvného cukru. Rafinácia zbavuje potraviny životne dôležitých živín za súčasného koncentrovania cukru.

Umiernené používanie prírodných sladidiel sa nachádza v mnohých tradičných spoločnostiach. Je úplne prijateľné jesť úplne zrelé ovocie v jeho sezóne a obmedzené množstvo niektorých prírodných sladidiel bohatých na vitamíny a minerály – surový med, datlový sirup, sušená šťava z cukrovej trstiny (Rapadura od Rapunzel), javorový sirup.

Nie – všetky rafinované cukry, hnedý stolový cukor (96% z neho je rafinovaný cukor), kukuričnému sirupu, fruktóze, agáve sirupu a ovocné džúsy vo veľkých množstvách.

Áno – rôzne druhy celozrnného obilia – ale fosfor je viazaný v kyseline fytovej. Tá sa viaže so železom, vápnikom, horčíkom, meďou a zinkom v črevnom trakte a bráni ich vstrebaniu. Celozrnné obilie obsahuje aj inhibítory (spomaľovače) enzýmov, ktoré môžu narušiť trávenie obilia. Obilie treba namáčať, či fermentovať, tak sa neutralizujú fytáty a inhibítory enzýmov, a natravuje sa obilie tak, aby boli všetky živiny vstrebateľné. – Klíčenie, namáčanie cez noc a kvasenie s kváskom. Takto môžu jesť obilie aj ľudia s alergiou na obilie. Pomáha to štepiť zložité cukry v strukovinách, robí ich stráviteľnejšími.

Pufované (extrudované) obilie je dosť toxické, sú vyrobené pri vysokej teplote a tlaku. Ryžové chlebíčky (polystyrénové chlebíky), pufovaná ryža, extrudované chrumky, raňajkové cereálie, ktoré sa vyrobili vysokým tlakom a teplotou, aby sa mohli vytvarovať do rôznych tvarov. Živiny sa zničili a sú ťažko stráviteľné.

Bielkoviny

Bielkoviny sú stavebnými panelmi zvieracej ríše, sú zásadné pre normálny rast, pre tvorbu hormónov, pre proces krvnej zrážanlivosti a na tvorbu materského mlieka. Taktiež pomáhajú regulovať kyselo-zásaditú rovnováhu v tkanivách a krvi. Keď je v strave nedostatok bielkovín, majú krv a tkanivá tendenciu stávať sa buď príliš kyselými alebo príliš zásaditými v závislosti na kyselosti alebo zásaditosti potravín, ktoré jeme. Nesprávna kyselo-zásaditá rovnováha je častým problémom medzi vegetariánmi.

 • Rovnako ako sú živočíšne tuky našim jediným zdrojom vitamínov A a D, tak sú živočíšne bielkoviny našim jediným zdrojom kompletných bielkovín.
 • Využiteľný vitamín B12 sa nachádza iba v živočíšnych produktoch. Telo si ukladá zásoby vitamínu B12 na dobu 2-5 rokov.
 • Keďže obilie a strukoviny jedené oddelene nemôžu dodať kompletné aminokyseliny, musia vegetariáni dbať na vyváženosť týchto zložiek pri každom jedle.
 • Žiadny z vyšších savcov nie je vegán.
 • Malé množstvá hmyzu s ich larvami a vajíčkami ponechanými na rastlinných potravinách chráni hinduistov v Indii pred chudokrvnosťou z nedostatku vitamínu B12. Hinduisti tiež jedia mliečne výrobky a niektoré sekty konzumujú termitov.
 • Aj bielkoviny sú umŕtvené priemyslovým spracovaním – múčky z izolovaného proteínu, vyrobené zo sóje, syrovátky, kaseínu a vaječných bielkov. Vysoké teploty pri spracovaní ich spraví bezcennými a zvýši množstvá dusičnanov a iných karcinogénov. Bielkovinová múčka vyčerpáva zásoby vitamínov A a D, izoláty sójových bielkovín majú veľké množstvá fytátov, blokujúcich minerály, fytoestrogénov oslabujúcich štítnu žľazu a potenciálne inhibítory enzýmov, ktoré oslabujú rast a spôsobujú rakovinu.
 • Živočíšne bielkoviny – mäso, vajcia a mlieko – vždy prichádzajú s tukom a tak by sa mali aj konzumovať. Živočíšny tuk poskytuje vitamíny A a D, potrebné ku vstrebaniu bielkovín.
 • Prechodná abstinencia od živočíšnych produktov bola tradične cenená ako očistný a hojivý zvyk. Liečba rakoviny, artritídy, problémy s obličkami a dnou. Problémy nastanú ak táto prax trvá príliš dlho – zubné kazy, kostná strata, nervové poruchy a indispozícia ohľadom rozmnožovania. Vegánstvo je nebezpečné pre rastúce deti a pre ženy a mužov v období, keď počnú deti.
 • Mäso, mlieko a vajcia v supermarketoch sú veľmi kontaminované.
 • Monokultúra obilia a strukovín vyčerpáva pôdu. – biodynamické poľnohospodárstvo – vypracoval Rudolf Steiner
 • Mäso pripravované pri vysokých teplotách obsahuje zvýšené množstvo karcinogénov. Mäso by sa malo jesť surové, nedovarené, dusené vo vode alebo vývare.
 • Vyprážané, údené a na ražni opekané (barbecue) – striedmo.

Mlieko a mliečne výrobky

Medzi výživovými poradcami neexistuje iná téma, ktorá by vyvolávala toľko sporov ako mlieko. Podľa vyživujúcich tradícií si mnohé zdravé kočovné a poľnohospodárske spoločnosti, ktoré žili už okolo r. 9000 pred n.l. a ktoré sú dodnes závislé na mlieku kráv, oviec, kôz, koní, vodných byvolov a tiav kvôli jeho živočíšnym bielkovinám a tuku, cenia túto „bielu krv“ pre jeho životodarné vlastnosti.

Niektorí ľudia zle znášajú mlieko, pretože im chýba črevná laktáza, enzým, ktorý trávi laktózu – mliečny cukor. Produkcia tohto enzýmu sa znižuje po odstavení, dokonca môže i úplne zmiznúť. Nadužívanie antibiotík tiež prispieva k neznášanlivosti laktózy. Niektorí ľudia sú naviac alergický na mliečnu bielkovinu – kazeín, ktorá je jednou z najnáročnejších bielkovín na trávenie. Avšak človek sa v priebehu generácií dokáže adaptovať na jedlo, ktoré je mu dostupné, preto bude výsledkom obyvateľstvo schopnejšie stráviť kazeín, ak je mlieko a mliečne výrobky súčasťou ich tradičnej stravy.

Takmer všetky prírodné národy mlieko fermentujú, teda kvasia. Tento proces čiastočne štepí laktózu a natarvuje kazeín. Jogurt, kefír a zrazené mlieko sú často dobre znášané dospelými, ktorí nemôžu piť čerstvé mlieko. Maslo a smotana obsahujú málo laktózy a kazeínu a asú obvkle dobre znášané vo svojom prirodzenom stave dokonca ľuďmi, ktorí laktózu neznášajú. I tak je fermentované či kysané maslo a smotana stráviteľnejšie.

Tí, ktorí úplne neznášajú mliečnu bielkovinu, môžu prijímať maslo vo forme ghee (ghí, prepustené maslo), z ktorého boli mliečne časti odstránené.

Syr, ktorý sa skladá z veľmi koncentrovaného kazeínu, je niektorými znášaný dobre, iní by sa mu mali radšej úplne vyhýbať. Syry vyrobené zo surového mlieka obsahujú celý rad enzýmov a sú ľahšie stráviteľné ako syry z pasterizovaného mlieka. Syry všeobecne budú ľahšie stráviteľné ak nebudú ohrievané. Priemyselne spracované syry obsahujú emulzifikátory, nastavovadlá, fostáty a hydrogenované oleje, mali by sme sa im prísne vyhýbať.

Mlieko aké sa predáva v supermarketoch je zlé pre každého. 4iastočne preto, že moderné kravy sú prešľachtené. Pred asi sto rokmi dávali kravy 7-10 litrov mlieka za deň, dnešné kravy plemena Holstein dávajú bežne tri krát toľko i viac. Toto sa dosahuje selektívnym chovom, ktorý produkuje kravy s abnormálne aktívnym podvezkom mozgovým (hypofýzou), a kŕmením s vysokým obsahom bielkovín. Hypofýza produkuje aj rastové hormóny. Navyše americká FDA schválila rastový hormón pre kravy, ktorý je produktom genetického inžinierstva. Táto skutočnosť len pridá k už vysokej hladine kravskýchz rastových hormónov, ktoré boli v americkom mlieku prítomné po desaťročia. Tieto hormńy sú prítomné vo vodnatej časti mlieka, nie v maslovom tuku. Nadmerné množstvá tothot hormónu môže mať u bábätiek za následok abnormálny rast. Ďalej môžu spôsobovať nádory a rakovinu. Krava s neprirodzenými žľazami je náchylná k mnohým chorbáam. Takmer vždy sa jej do mlieka dostáva hnis a potrebuje časté dávky antibiotík.

Ďalší problém je krmivo zo sójových bôbov bohatých na bielkoviny. Vyvoláva produkciu veľkého množstva mlieka, ale prispieva k vysokému výskytu mastitídy (zápal mliečnych žliaz) a spôsobuje problémy aj ľuďom – problémy s plodnosťou, pečeňou a krátením života. Kravy majú jesť zelené rastliny, najmä rýchlo rastúcu trávu. Mlieko od správne kŕmených kráv bude obsahovať Priceov faktor – vitamín K2, a konjugovanú kyselinu linolovú s protirakovinovými účinkami a veša vitamínov a minerálov.

Tretí najväčší problém je pasterizácia. Moderné mliekarenské stroje a nerezové nádrže spolu s efektívnym balením a distribúciou robia pasterizáciu za účelom hygieny zbytočnou. A pasterizácia nie je zárukou čistoty. Všetky prepuknutia salmonely z kontaminovaného mlieka za posledné desaťročia, a bolo ich veľa, nastala u pasterizovaného mlieka. Surové mlieko obsahuje baktérie, ktoré produkujú kyselinu mliečnu a bránia pred patogénmi. Pasterizácia tieto pomocné organizmy likviduje a zanecháva konečný výrobok zbavený ochranné mechanizmy, ak by nežiadúce baktérie nevítane zdroj kontaminovali. Surové mlieko časom príjemne zkysne, zatiaľ čo pasterizované mlieko bez užitočných baktérií zasmradne.

Navyše vysoká teplota pri pasterizácii mení mliečne aminokyseliny lysín a tyrosín a robí celý komplex bielkovín menej dostpnými. Podporuje zatuchnutie nenasýtených mastných kyslín a ničenie vitámínov. Wulzenovej faktor (stigmasterol) je úplne zničený, rovnako ako vitamín B12, potrebný pre zdravú krv a správne fungujúci nervový systém. Pasterizácia znižuje dostupnosť minerálnych zložiek mlieka – vápnik, chlorid, horčík, fosfor, draslík, sodík, síra a mnohé stopové prvky  – a ničí všetky enzýmy.

Po pasterizácii sa môžu pridávať chemické látky k potlačeniu zápachu a k znovunastoleniu chuti. Je pridaný syntetický vitamín D2 a D3. D2 je toxický a D3 sa ťažko vstrebáva.

Konečným pokorením je homogenizácia – tukové častice smotany sa precedia cez malinké póry pod veľkým tlakom. Výsledné tukové čiastočky sú tak malé, že nevystupujú na povrch mlieka. Robí to tuk a cholesterol náchylnejší na zatuchnutie a oxidáciu a môže prispieť k srdcovým ochoreniam.

Sušené odtučnené mlieko – konvenčné dehydratačné metódy oxidujú cholesterol v práškovommlieku a je potom škodlivý pre naše tepny. Sušenie pri vysokých teplotách tiež vytvára veľké množstvá bielkovín s prišnou väzbou a zlúčenín dusičnanov, ktoré sú silnými karcinogénmi, a voľnou kyselinou glutamovou, ktorá je toxická pre nervový systém.

Všetky zdravé populácie, ktoré študoval Dr. Price, pili surové mlieko, surové mlieko s bakteriálnou kultúrou alebo tepelne neošetrené syry od starodávnych plemien zdravých zvierat, ktoré jedli čerstvou trávu a krmoviny.

Ideálne sú staromódne kravy plemena Jersey alebo Guernsey, alebo kozy, ktoré sú testované na tuberkulózu a brucelózu a ktorým sa pasú na zelenej pastvine. Tieto tradičné plemená nemajú údajne beta kazeín s aminokyselinou prolín zmutovanou na histidín ako u moderných plemien, ide teda o kravy s mliekom typu A2.

Viac o vitamínoch, mineráloch a enzýmoch sa dočítate na nasledujúcich stranách českého prekladu:

 • Vitamíny str. 36
 • Minerály str. 40
 • Enzýmy str. 46

Soľ, korenie a prídavné látky (aditíva)

 • Morská nerafinovaná soľ – veľmi potrebná. Top – keltská morská soľ – www.vyzivujicitradice.cz
 • Ružová himalájska soľ – ale neobsahuje jód
 • Bylinky radšej ako korenie
 • Kurkuma – veľmi dobré, aj k ryži a proti premnoženiu Candidy
 • K ryži – kurkuma, kari, klinčeky, iné silné korenia (Cure Tooth Decay)
 • Prísne žiadne aditíva! Aj prírodné arómy môžu obsahovať glutamát
 • Glutamát sodný spolu s umelým sladidlom aspartam extrémne nebezpečný
 • Ožarovanie semien a korenín určených na varenie – škodlivé

Nápoje

 • Voda vyplavuje minerály z tela. Tvrdá lepšia ako mäkká. Filtrovanie odfiltruje aj prospešné látky okrem chlóru, ale je to lepšie ako piť chlórovanú, nebodaj fluoridovanú (v USA).
 • Fľašková v skle.
 • (My pijeme artézsku, aj náš malý syn od 6.mes neprevarenú, niekto nám poradil, že synovi dávajú neprevarenú artézsku vodu a je to v poriadku a náš syn vyzerá, že to zvládol tiež úplne v poriadku.)
 • Lepšie ako stále čistú vodu – voda s trochou citrónovej šťavy a štipkou morskej soli, syrovátka,
 • Prísny zákaz sladených nápojov, umelé sladidlá horšie ako biely cukor (napr. aspartam). Obsahujú aj kyselinu fosforečnú, ktorá nás „nakopne“. Bráni vstrebávaniu vápniku a horčíku. Obsahujú kofeín.
 • Kofeín – veľmi zle. Aj kakao, čokoláda, čierny, zelený a biely čaj.
 • Ovocné džúsy – veľa cukru.
 • Najlepšie – nápoje upravené laktofermentáciou (mliečnym kvasením), z ovocia, mlieka, miazgy , bylín a obilia.